Course layout
"THE SIMPLY CLASSIC" คือคำจำกัดความของสนามกอล์ฟบางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี่ คลับ ของเราที่ร่มรื่นด้วยขนาดและอายุของต้นไม้นานาพันธุ์ ถูกออกแบบมาให้เป็นสนามกอล์ฟที่มีความสนุกสนานและท้าทาย ไม่ยากเกินไปทั้งกรีนและแฟร์เวย์ นักกอล์ฟจะเพลิดเพลินกับคิดและวางแผนในการเล่นเพื่อที่จะต่อสู้ และกระแสลมของแม่น้ำบางปะกง อันเป็นจุดเด่นและเอกสักษณ์ของสนามแห่งนี้
HOLE 11
Par 4
พาร์ 4 ตรงที่ถือว่าไม่ยาวมาก หลุมนี้อุปสรรคที่สร้างปัญหาให้นักกอล์ฟคือกระแสลม ที่ต้องใช้การวางแผนการเล่นที่รัดกุมเพื่อสร้างผลงานที่ดี ช็อตสองต้องคอนโทรลทิศทางเผื่อกระแสให้ดีเพราะมีกรีนบังเกอร์วางดักไว้ทั้งซ้ายและขวา กรีนใหญ่สโลปท้าทายการพัตต์ที่แม่นยำอีกหนึ่งพัตต์
Black
410 yards
Blue
384 yards
White
370 yards
Red
320 yards
GALLERY HOLE 11