Course layout
"THE SIMPLY MAJESTIC" ถูกถ่ายทอดผ่านการออกแบบจากนักกอล์ฟระดับตำนานของโลก "The Golden Bear" แจ๊ค นิครอส ท้าทาย สวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
HOLE 10
Par 4
หลุมพาร์ 4 ยาวอีกหนึ่งหลุม ที่ต้องเม่นกลางแฟร์เวย์ถึงแม้แฟร์เวย์จะกว้างก็ตาม เพราะถ้า tee shot ไม่ดีจะมีต้นไม้ใหญ่และรัฟหนามาเป็นอุปสรรคในการเล่นช็อตสอง โอกาสเสียสโตรคที่หลุมนี้ค่อนข้างสูง กรีนยกสูงด้านขวามีบังเกอร์ดักอยู่หน้ากรีน

ถ้าไม่อยากเสียสโตรคที่หลุมนี้...ต้องทั้งไกลและตรง
Black
438 yards
Yellow
413 yards
Blue
395 yards
White
354 yards
Red
295 yards
GALLERY HOLE 10