Course layout
"THE SIMPLY MAJESTIC" ถูกถ่ายทอดผ่านการออกแบบจากนักกอล์ฟระดับตำนานของโลก "The Golden Bear" แจ๊ค นิครอส ท้าทาย สวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
HOLE 14
Par 4
พาร์ 4 ไกลที่สุดของสนามนี้ แฮนดิแคป 4 ทีช็อตบังคับให้ต้องทั้งไกลทั้งตรงกลางแฟร์เวย์ หากไดร์ฟออกซ้ายมากไปรัฟหนาตลอดแนวแฟร์จะสร้างปัญหาในการทำสองออนทันที แต่ถ้าขวามากเกินไป ซ็อตสองจะถูกบังด้วยต้นไม้ใหญ่ และจะมีบังเกอร์ทรายใหญ่ข้างกรีนดักอีกหนึ่งบ่อ

ลงกรีนหลุมนี้ด้วย...พาร์...เหมือนได้เบอร์ดี้
Black
472 yards
Yellow
450 yards
Blue
428 yards
White
403 yards
Red
351 yards
GALLERY HOLE 14