Course layout
"THE SIMPLY MAJESTIC" ถูกถ่ายทอดผ่านการออกแบบจากนักกอล์ฟระดับตำนานของโลก "The Golden Bear" แจ๊ค นิครอส ท้าทาย สวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
HOLE 15
Par 3
ช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ลับแนวเขา พาร์ 3 หลุมนี้สวยงามจากเงาของแสงอาทิตย์ที่ทอดผ่านตามเนินดินน้อยใหญ่อย่างลงตัว นับว่าเป็นพาร์ 3 ที่ไม่ยากแต่รายล้อมไปด้วยกรีนบังเกอร์ซ้าย ขวา และหลัง

แม่นกรีน...ลุ้นเบอร์ดี้ได้อีกหนึ่งหลุม
Black
174 yards
Yellow
168 yards
Blue
151 yards
White
120 yards
Red
99 yards
GALLERY HOLE 15