Date : 01/01/1970

Bangpakong Riverside Charity Golf 2021

บรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มของนักกอล์ฟทุกท่าน ซึ่งกอล์ฟการกุศล Bangpakong Riverside Charity Golf จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปี 2564 นำเงินไปสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โรงเรียนแสนภูดาษ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยปี 2564 ได้เงินบริจาคสมทบทุนจัดปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ซื้อเครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์ เครื่องเล่นสนาม และมอบทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท